Askere Giderken İş Yerinden Alınan Haklar

Askere Giderken İş Yerinden Alınan Haklar

ASKERLİKTEN ÖTÜRÜ İŞTEN AYRILMA KAÇ GÜN EVVEL BİLDİRİLMELİ?

Askere giderken iş yerinden alınan haklar asker adaylarınca arama motorlarında sıkça aratılmaktadır. Hali hazırda işi bulunan bir kişinin askerlik zamanı gelmesi  ile birlikte işten ayrılması koşulunda işyerindeki çalışma süresine göre belirlenen 2 ila 8 hafta arasında olan ihbar (bildirim) öneli sürelerine uymak zorunluluğu yoktur.  Başka bir ifadeyle sevk belgesi elinde bulunan işçi işten derhal (bildirimsiz) ayrılabilir. İşçi muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrıldığını işverene kanıtlamak zorundadır.

Askere Giderken İş Yerinden Alınan Haklar

Askere Giderken İş Yerinden Alınan Haklar Nelerdir?

4857 Sayılı İş Kanununun 120. maddesi ile 1475 sayılı eski İş Kanununun halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 14. Maddesine göre kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. 2019 senesinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Asker Alma Kanunu bedelli askerliği kalıcı hale getirmiştir.

Çeşitli yargı kararları doğrultusunda bedelli askerlik nedeniyle işinden ayrılan işçilerin, kıdem tazminatlarının ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu sebepten ötürü bedelli askerlik yapan işçi, işten ayrıldığı esnada İş Kanunu’nun 14. maddesi gereğince kıdem tazminatını alabilir.

Öte yandan, işçi bedelli askerlikten dolayı ücretsiz izin kullanmasının ardından tekrardan işe dönmek istediği takdirde kıdem tazminatı talebinde bulunamaz. İşçi bu nedenden ötürü kıdem tazminatını almak isterse iş akdini feshetmesi zorunludur.

Askere Giderken İş Yerinden Alınan Haklar

ASKERLİKTEN ÖTÜRÜ İŞİNDEN AYRILAN ÇALIŞAN İŞE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu madde 31 hükmü doğrultusunda herhangi bir askeri veya kanuni ödevden dolayı hali hazırda çalıştıkları işinden ayrılan işçiler bu görevin sona ermesinden itibaren 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde, bu taleplerini işverene bildirmekle yükümlülerdir. Ani askerlik görevi biten işçi görevinin sona ermesini takip eden 2 ay içerisinde işverene işe dönme talebinde bulunarak işe dönebilir. İşveren askerlik görevini bitiren ve işe devam etmek isteyen işçiyi işe almak zorundadır. İşveren işçiyi, eski işleri yahut benzeri işlerde boş yer varsa derhal, eğer boş yer yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilerin yerine tercih ederek, o andaki koşullar doğrultusunda işe almak zorundadır.

Özetle askere giden işçi geri dönmek istediği takdirde, o pozisyona başka birisi alınmış olsa bile işveren askerden dönen işçiye benzer bir iş verme yükümlülüğü altındadır. Ayrıca işveren askerlik görevini bitirip dönen işçiyi aynı koşullar altında geri işe almalıdır. İşe dönme talebinde bulunan işçiye farklı koşullar dayatılamaz. İşveren bu işçisini geri işe almak istemediği takdirde, o işçiye toplam 3 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Askerden dönen işçinin maaşı düşüşe gidilemez. Kanun açık bir şekilde askerden dönen işçinin aynı koşullar kapsamında çalışmasını sürdürebileceğini söylemektedir.

asker malzeme listesi ne almaliyim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gönder
Bize Yazın
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?